Definition av Enterprise value

Enterprise value är värdet på företaget (rörelsen eller Rörelsevärde). Skulderna plus marknadsvärdet för aktierna: EV = marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder – likvida medel.


Enterprise value definieras som marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för nettoskulden. Detta motsvarar vad som kallas företagsvärde och eftersom den eventuella kassan justeras förblir skuldvärdet ett nettovärde. Skulderna skall vara uttryckta i marknadsvärde, oftast är dock skulder bokförda till verkligt värde.

Enterprise value till aktievärde

Med en kassaflödesvärdering erhålls ett avkastningsvärde på Bolagets operativa kapital (enterprise value, EV).

Värdet på aktierna i bolaget erhålls genom att det beräknade avkastningsvärdet minskas med värdet av finansiella nettoskulder (räntebärande skulder minus över/underskott av likvida medel) vid värderingstidpunkten, samt justeras med hänsyn till värden på eventuella tillgångar och skulder som ej beaktas i det operativa kassaflödet.

Vad är market cap?

Marknadsvärdet och market cap (market capitalization) är värdet på ett företags aktier, alltså värdet på ett företags egna kapital (pris per aktie).

Vad är då skillnaden mellan market cap och enterprise value?

Om man köper ett bolag så köper man ju oftast även ett företags skulder (eller kassa). Dessa skulder skall ju någon gång betalas tillbaks, och man kan säga att EV då visar vad man behöver betala för företaget justerat för skulder. Marknadsvärdet är ju endast marknadsvärdet på företags egna kapital.

Däremot, om företaget faktiskt har en nettokassa, dvs har mer pengar i kassan än vad företaget har i lån, då blir företagets EV lägre än marknadsvärdet på det egna kapitalet. Oftast är dock marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat efter hur stor nettokassa ett företag har.

Det finns 2 kommentarer .

X —

om företaget faktiskt har en nettoskuld, dvs har mer pengar i kassan än vad företaget har i lån.

FYI. Mer pengar i kassan än lån= nettokassa. Kan vara bra att veta om man gör värderingar 😉

  foretagsvardering.org —

  Hej X,

  Tack för att du besöker vår sida och tack för din kommentar!

  Självklart är det som så att mer pengar i kassan än lån innebär en nettokassa. Har ett företag mer skulder än lån = nettoskuld. Ibland kan man även säga att företaget har en negativ nettoskuld (fast inte så vanligt) om kassan är högre än skulderna.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00