Definition av Kalkylränta

Det finns tre möjliga sätt att bestämma kalkylräntan för onoterade företag:

1. Kalkylräntan = Avkastning på alternativa placeringar

Detta sätt att bestämma kalkylräntan baseras på ett synsätt där en investerar har möjlighet att investera i ett av flera olika företag. Kalkylräntan anges då till möjlig avkastning på alternativa investeringar.

2. Kalkylräntan = Den faktiska kapitalkostnaden

Kalkylräntan bestäms i detta fall utifrån företagets kostnad för tillskjutet kapital. Beräkningen sker utifrån företagets redovisning och baseras på den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på den andel av företagets totala kapital som de ställt till dess förfogande. Eftersom beräkningarna utgår ifrån företagets redovisning bygger de också på historiska värden.

3. WACC

Skillnaden mellan den faktiska kapitalkostnaden och WACC (Weighted Average Capital Cost) är att WACC utgår ifrån den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på det kapital de ställt till företagets förfogande vid värderingstillfället. Vid användande av WACC som kalkylränta avspeglar den marknadens och långivarnas aktuella krav vid värderingstillfället och inte deras historiska krav, vilket är fallet vid användande av den faktiska kapitalkostnaden.

Det finns 2 kommentarer .

Josefine —

Hej,

Jag har en fundering angående kalkylränta som det skulle vara guld värt om någon har möjlighet att sprida lite ljus i. Jag har fått en uppgift som går ut på att argumentera för vilken kalkylränta som kan vara aktuell för Ericsson AB. Hur vet man det och vad baserar man sina argument på??

Vänliga hälsningar,
Josefine

  foretagsvardering.org —

  Hej Josefine, när man argumentar vilken kalkylränta man ska ha finns bland annat följande aspekter att ta hänsyn till: Risk på verksamhet (beroende av ett fåtal stora kunder eller många små). Geografisk aspekt (Västeuropa vs Mellanöstern verksamhet). Bransch (jämför olja vs fastighet). Storlek på verksamhet (jämför risken IKEA vs den lilla pizzerian på hörnet). Beroende av ett fåtal personer osv… Det går att argumentera hur mycket som helst i alla riktningar. Ju högre risk ju högre kalkylränta behövs.

  Hoppas detta underlättar lite i dina funderingar.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00