Definition av Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Räkna ut nettoskuld

Om du vill räkna ut nettoskulden för ett företag tar du fram senast tillgängliga årsredovisning eller kvartalsrapport. Under balansräkningen så finns likvida medel och bank med som en post.

Därefter tittar du under posten långfristiga skulder. Vanligtvis är hela denna posten räntebärande och skall inkluderas. Kolla även igenom kortfristiga skulder, ibland gömmer det sig räntebärande lån i denna grupp. Om en post t.ex. heter övriga skulder och har en not invid sig, kolla denna noten längre bak i årsredovisningen för att se vad den innehåller. Alla räntebärande skulder skall tas med vid uträkningen av nettoskulden.

Formel

Räntebärande skulder – kassa = nettoskuld

Tolkning

Om företaget har större kassa än skulder så blir nettoskulden negativ.

Det finns 2 kommentarer .

Anton —

Vid vissa beräkningar krävs det att man justerar för nettoskulden genom att dra av den. Om nettoskulden då är negativ antar jag att man bara struntar i den beräkningen, man adderar väl aldrig en negativ nettoskuld?

  foretagsvardering.org —

  Hej Anton, en negativ nettoskuld är detsamma som en nettokassa. Dvs det finns mer ”kontanter” än vad man har skulder. Således ska man absolut räkna med kassan.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00