Definition av Riskfri ränta

En riskfri ränta är den ränta som man kan placera sina pengar till absolut riskfritt.

När vi pratar om den riskfria räntan, så används denna oftast i värderingssammanhang. Vad man pratar om då är oftast den tioåriga riskfria räntan som erbjuds. Den riskfria räntan brukar vara en kombination av statsobligationer och statsskuldsväxlar. Dock har man inte fel om man ”bara benchar” mot den 10-åriga statsobligationsräntan. Denna brukar pendla över tid, och i dagsläget är den mycket låg.

Den riskfria räntan per november 2010, med tio års löptid är ca 2,8%

Oftast brukar den pendla mellan 3% och 5%. I värderingssammanhang är det inte ovanligt att man använder sig av en förväntad riskfri ränta, normalt ca 3,5%. Nedan syns ett års riskfria ränta enligt PWC årliga sammanställning.

Den riskfria räntan just nu

Här kan du kolla den riskfria räntan just nu », kolla 10-åringen, statsobligationer.

En annan bra indikator är om du tittar på Dagens Industris pappersversion, absolut sista sidan brukar visa den tioåriga riskfria räntan. Det går även att hitta på startsidan av Di.se i högerspalten under räntor, valutor & olja. Kolla där efter statsobligationer med löptid om 10 år.

Definition Riskfri ränta

Studier som gjorts på den amerikanska marknaden använder ”Treasury Bills” som den riskfria räntan. Frennberg och Hansson (1992) fann att det bästa historiska alternativet som motsvarar detta på den svenska marknaden är statsskuldväxlar. På grund av att det inte finns ett godtagbart index som är obrutet och sträcker sig över hela perioden användes istället Riksbankens officiella styrränta under vissa perioder. Dessa ger ett värde som på bästa sätt kan jämföras med en statsskuldväxel räknat över tidsperioden. Den riskfria räntan också räknas fram genom att med en regression se var SML skär y-axeln. Den riskfria ränta som räknas fram på det sättet benämns rz eller noll-beta portfölj.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00