Definition av Småbolagspremium

Storlekspremium är en variabel som justerar avkastningskravet för mindre företag, dvs att en mindre företag är mer riskfyllt än ett stort, vilket ställer högre krav på dess framtida avkastning. Detta justeras med en så kallad småbolagspremium.

Småbolagspremium

Vid värdering av aktier i mindre bolag (här definierat som bolag med marknadsvärden understigande ca 5 miljarder kr) tillämpas högre avkastningskrav i form av tillägg till den riskpremie som härleds med utgångspunkt från den undersökta marknadsriskpremien. Av tabellen nedan framgår medelvärden av de tillägg som tillfrågade aktörer anger tillämpas för respektive storleksklass. Som framgår noteras i årets studie en minskning av nivåerna på risktillägg för samtliga bolagsklasser. Störst minskning har skett för bolag med ett börsvärde om 5 miljarder kronor.

Läs mer om småbolagspremium »

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00