Värdera företag online

Genom att fylla i information nedan kan du värdera företag online genom en avancerad algoritm

× Vi erbjuder värdering av företag för endast 3.995 kr. Värderingen är helt oberoende och utförs av en professionell företagsvärderare Läs mer här →Är du emellertid nyfiken på att testa att värdera ditt företag online, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen driver värde i ett företag så kan du fortsätta nedan.

Värdering av företag online

Genom att fylla i information nedan kan du värdera företag online genom en överslagsräkning. Den enkla värderingen är baserad på en avancerad algoritm som gör att du med begränsad ansträngning ganska snabbt får fram ett ungefärligt värde på företaget. Algoritmen är uppbyggd kring en DCF värdering samt med jämförbara nordiska noterade företag. Dessa värderingsmetoder vävs samman och fungerar som underlag till värderingen. Underlaget till de input som krävs nedan hittar du främst i företagets årsredovisning (eller på t.ex. allabolag.se), men modellen kräver även att du gör antaganden för de närmsta åren framöver.

Värdera företag online – viktiga tips

  • Fyll i alla fält för att värdera företag online
  • Använd punkter (.) som kommatecken vid behov, t.ex. 4.5:
  • Du kan själv välja om du vill använda faktiska tal, tusental eller miljontal på de siffror du skriver in. Värdet på företaget anpassas efter de siffror som du matar in, så om du t.ex. skriver in i tusental presenteras värdet på bolaget i tusental. Omsätter ditt företag t.ex. 2 Mkr kan du antingen skriva in 2 000 000, 2 000 eller 2.0 på t.ex. omsättning. Det viktiga är att du är konsekvent rakt igenom!
  • Om det är någon input som du inte förstår nedan och som behöver förklaras, då kan du hitta utförliga instruktioner till denna bolagsvärdering här »
 • Alla eventuella frågor ställer ni längst ned som en kommentar på sidan

   

Anvisningar till ”snabb” värdering

Övergripande tips: – Fyll i alla fält! – Använd punkter (.) som kommatecken vid behov, t.ex. 4.5: – Du kan själv välja om du skall använda faktiska tal, tusental eller miljontal på de siffror du skriver in. Värdet på företaget anpassas efter de siffror som du matar in. Omsätter ditt företag t.ex. 2 Mkr kan du antingen skriva in 2 000 000/ 2 000 eller 2.0 på omsättingsraden. Det viktiga är att du är konsekvent rakt igenom! Om ditt företag omsätter under 5 Mkr, då rekommenderar vi att du skriver in som Tkr eller som faktiskt utfall utan avrundning, av den anledningen att resultatet av värderingen blir tydligare för dig då.

  1. Ange omsättning (total försäljning) för det senaste tillgängliga verksamhetsåret (helår) utifrån t.ex. årsredovisningen. Se t.ex. bild nedan

  Omsättning

  1. Försök att göra en uppskattning av omsättningen för nästkommande år –  alltså året efter det år som du angav i punkt 1
  • Uppskatta med hur många procents tillväxt ditt företag kommer att växa årligen organiskt (dvs. utan förvärv inräknade) de kommande fyra åren. Är du osäker, räkna fram hur mycket ditt företag växt historiskt med utgångspunkt från årsredovisningen (se nedan). Utgå från att du kommer att växa i samma takt (om det är rimligt) även i fortsättningen. I vårt exempel nedan skulle tillväxten t.o.m. bli negativ (((36.4/36.6)^(1/4))-1)=-0.1%) , men vi tror ändå på en årlig framtida tillväxttakt om t.ex. 4%

    Flerårsjämförelse Omsättning

  1. Ange rörelseresultat (resultat före finansiella poster, EBIT) för senaste tillgängliga verksamhetsåret (kolla årsredovisning och resultaträkningen, samma period som du angav i 1.)

  Rörelseresultat

  1. Försök att göra en uppskattning av rörelseresultatet för nästkommande år
  • Försök att titta i genom branschlistan noga, eftersom den branschen du väljer påverkar värdet på ditt företag. Skulle du inte hitta exakt din bransch, så försök att i möjligaste mån välja någon som är lik din bransch. T.ex. om du tillverkar fönster och du inte hittar just ”fönsterbranschen” i listan, så väljer du lämpligen ”snickarbranschen” istället om nu dessa skulle finnas
  • Ange hur stort ditt företag är mätt i årlig försäljning (ett litet företag ger en högre verksamhetsrisk och resulterar i ett lägre värde på företaget)
  • Lycka till nu! Vårt ifyllda exempel blir enligt bilden nedan

    Värdering

Avancerade algoritmer

De värderingar som utförs på foretagsvardering.org:s hemsida sker genom egenutvecklade avancerade algoritmer. De är inte på något sätt anpassade till ett specifikt företag, utan algoritmen är utvecklad för att vara generell och passa de flesta företag.

Anpassning efter bransch, risk och storlek

Anpassning till varje företag sker, förutom prognosantaganden och utfall, genom variabler såsom bransch, storlek och risk. Den största påverkan för värderingen är den framtida tillväxttakt som användaren matar in. Om denna är hög, kommer även värderingen att bli hög. Detta kanske inte är realistiskt alla gånger, och marknaden brukar inte alltid fullt ut betala för framtida prognostiserade tillväxt. Så om du gör inputs, se till att göra dessa rimliga, annars kommer värdet att överskattas.

Hemligheter?

Algoritmen eller underliggande data publiceras inte på sajten eftersom algoritmen är något som vi jobbat hårt med för att själva utveckla, och den data vi har för olika branscher har vi köpt av tredjepartsleverantör som uppdateras kontinuerligt. En sak är säker, det är ingen rocket-science, det är hårt slit och anpassning av vedertagna värderingsmodeller.

Användning av våra värderingsmallar

Resultatet av våra värderingar är inte avsedd att ligga till grund som expertutlåtande vid förhandlingar i domstol eller hos annan myndighet. foretagsvardering.org påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av värderingen.

Ansvar

Det finns inget absolut riktigt värde på ett bolag utan värdet baseras på de ingångsvärden som man utgått ifrån i värderingsmodellen. foretagsvardering.org kan därför inte garantera att det bolagsvärde som presenteras överensstämmer med det värde som blir det slutgiltiga vid t.ex. en försäljning.

 

Värderingsantaganden:
1. Omsättning 2014:
2. Omsättningsprognos 2015:
3. Bedömd årlig omsättningstillväxt*: %
4. Rörelseresultat 2014:
5. Rörelseresultatsprognos 2015:
6. Avskrivningar 2014:
7. Storlek (omsättning 2014): 
8. Bransch:

*Bedömd årlig omsättningstillväxt mellan åren 2014-2019, t.ex. 5%

×Genom att fylla i finansiell information så förstår jag att detta är en räkneövning och ingen riktigt värdering av ett företag. Ingen företagsvärdering som inte har ett visst manuellt inslag som har granskat av en professionell företagsvärderare är helt seriös. Tjänsten tillhandahålls för att visa vad som driver värde i ett företag. Kommentarer mottages tacksamt undertill i kommentarsfältet.

Det finns 3 kommentarer .

Mike —

Hur påverkar tillgångar i bolaget? Vi har tex. 6 miljoner i tillgångar. Hur påverkar det var bolaget finns? Vårt bolag finns i Indien?

foretagsvardering.org —

Hej Mike, de tillgångar som inte används i rörelsen såsom t.ex. kassa etc ökar ju värdet på aktierna i företaget, men har ingen påverkan på själva rörelsevärdet. Har ingen erfarenhet av att lyfta hem pengar från Indien till Sverige/EU, men om vi utgår från att det inte är några problem (skatteffekter) så borde tillgångarna enligt mig värderas krona för krona. Om det finns skatteeffekter så är värdet troligen lägre. Det blir en förhandlingsfråga den dag (om) företaget säljs.

Fredrik —

Hej ,
Håller på att skiljas. Hur påverkar detta min bodelning då jag förstått att makan har rätt till del i bolaget ?

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00