Anvisningar till ”snabb” värdering

× Övergripande tips:

 • Fyll i alla fält!
 • Använd punkter (.) som kommatecken vid behov, t.ex. 4.5: 
 • Du kan själv välja om du skall använda faktiska tal, tusental eller miljontal på de siffror du skriver in eftersom värdet på företaget ”anpassas” efter de siffror som du matar in. Omsätter ditt företag t.ex. 2 Mkr kan du antingen skriva in 2 000 000/ 2 000 eller 2.0 på omsättningsraden. Det viktiga är att du är konsekvent rakt igenom! Om ditt företag omsätter under 5 Mkr, då rekommenderar vi att du skriver in som Tkr eller som faktiskt utfall utan avrundning, av den anledningen att resultatet av värderingen blir tydligare för dig.

 1. Ange omsättning (total försäljning) för det senaste tillgängliga verksamhetsåret (helår) utifrån t.ex. årsredovisningen. Se t.ex. bild nedan

Omsättning

  1. Försök att göra en uppskattning av omsättningen för nästkommande år –  alltså året efter det år som du angav i punkt 1
  2. Uppskatta med hur många procents tillväxt ditt företag kommer att växa årligen organiskt (dvs. utan förvärv inräknade) de kommande fyra åren. Är du osäker, räkna fram hur mycket ditt företag växt historiskt med utgångspunkt från årsredovisningen (se nedan). Utgå från att du kommer att växa i samma takt (om det är rimligt) även i fortsättningen. I vårt exempel nedan skulle tillväxten t.o.m. bli negativ (((36.4/36.6)^(1/4))-1)=-0.1%) , men vi tror ändå på en årlig framtida tillväxttakt om t.ex. 4%

Flerårsjämförelse Omsättning

  1. Ange rörelseresultat (resultat före finansiella poster, EBIT) för senaste tillgängliga verksamhetsåret (kolla årsredovisning och resultaträkningen, samma period som du angav i 1.)

Rörelseresultat

 1. Försök att göra en uppskattning av rörelseresultatet för nästkommande år
 2. Försök att titta i genom branschlistan noga, eftersom den branschen du väljer påverkar värdet på ditt företag. Skulle du inte hitta exakt din bransch, så försök att i möjligaste mån välja någon som är lik din bransch. T.ex. om du tillverkar fönster och du inte hittar just ”fönsterbranschen” i listan, så väljer du lämpligen ”snickarbranschen” istället om nu dessa skulle finnas
 3. Ange hur stort ditt företag är mätt i årlig försäljning (ett litet företag ger en högre verksamhetsrisk och resulterar i ett lägre värde på företaget)
 4. Lycka till nu! Vårt ifyllda exempel blir enligt bilden nedan

Värdering

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00