Resultat snabb värdering

Med de variabler som du har angivit, så är värdet på 100% av aktierna (på skuldfri basis) i intervallet:  0  till  0 , med en riktkurs om  0 . För att räkna ut pris per aktie dividerar du riktkursen med antalet utestående aktier. Vid en eventuell försäljning eller förvärv av företaget så krävs bl.a. justeringar för företagets nettoskuld och andra eventuella avräkningar av t.ex. rörelsekapital (varulager etc.).

Om en köpare skulle ta över endast rörelsen (Enterprise value) exklusive eventuella nettoskulder/nettokassa benämns detta som rörelsevärde (EV), vilket är aktievärdet (P) justerat för nettoskuld/nettokassa. EV (rörelsevärdet) i denna värderingen är lika med aktievärdet (P) eftersom vi antar att rörelsen är skuldfri. Läs mer om skillnad mellan Rörelsevärde och marknadsvärdet på aktierna här →Översikt baserat på finansiellt scenario

Prognos 2013A 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E
Omsättning 0 0 0 0
Omsättningstillväxt, % - -100% -100% -100% -100% -100%
EBITDA 0 0 0 0 0 0
EBITDA-marginal, % 0% 0% 0% 0% 0% 0%
EBIT 0 0 0 0
EBIT-marginal, % 0% 0% 0% 0% 0% 0%
*Ovan siffror baserat på den input ni gjorde på föregående sida.

Implicita multiplar baserat på bedömt värde

Implicita multiplar EV/sales 2013A EV/sales 2014E EV/EBITDA 2013A EV/EBITDA 2014E EV/EBIT 2013A EV/EBIT 2014E P/E 2013A P/E 2014E
Företaget 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
*Ovan multiplar baserat på den input ni gjorde på föregående sida.
× Ovanstående finansiell information skall endast användas som ett exempel/underlag för vad som driver ett företags värde och foretagsvardering.org friskriver sig från allt ansvar över utförd värdering ovan. Resultatet av våra värderingar är inte avsedd att ligga till grund som expertutlåtande vid förhandlingar i domstol eller hos annan myndighet. foretagsvardering.org påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av värderingen. Det finns heller inget absolut riktigt värde på ett bolag utan värdet baseras på de ingångsvärden som man utgått ifrån i värderingsmodellen. foretagsvardering.org kan därför inte garantera att det bolagsvärde som presenteras överensstämmer med det värde som blir det slutgiltiga vid t.ex. en försäljning.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00