Antaganden vid en DCF modell

När man skall göra en företagsvärdering genom en kassaflödesvärdering kan det ibland vara svårt att veta vilka antaganden man måste göra. Nedan följer en punktad lista på de antaganden som vanligtivs används vid en värdering för ett mellanstort bolag som verkar i en bransch som är ungefär lika volatilt som börsen som helhet.

Det finns givetvis fler antaganden man måste göra såsom omsättningstillväxt, kapitalbindning, investeringar osv. Men det är alltid väldigt specifikt för varje företag – vilket gör det svårt att omvandla till konkreta tips. Dock så är en DCF värdering mycket känsligt för ändringar i olika variabler, och detta brukas oftast åskådliggöras genom en känslighetsanalys där företagets värde pendlar när man ändrar t.ex. WACC 1% enhet åt ena eller andra hållet.

Förutom WACC är det beräknade företagsvärdet känsligt för andra variabler såsom omsättningstillväxt och EBITDA-marginal under prognosperioden, evig tillväxt och uthållig EBITDA-marginal, rörelsekapitalbindning och investeringsnivåer.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00