Definition på rörelsekapital och working capital

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten för ett företag. Det är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor/tjänster (leverantörsskulder) och även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar. Rörelsekapitalet mäter effektiviteten och hälsan i ett företag på kort sikt.

Varför är rörelsekapitalet viktigt?

Ett företag kan ha en fantastisk idé, men som kräver mycket pengar/investeringar i t.ex. uppstarten innan allt rullar på. Då är det oftast rörelsekapitalet som stjälper dessa företag, eftersom de inte klarar av sina förpliktelser på kort sikt, även om det på lång sikt ser mycket bra ut för företaget. Ibland kan ett företag även stjälpas genom att stora kundfordringar förfaller som värdelösa. T.ex. om man nu varit en underleverantör till SAAB… och så sätts SAAB i konkurs – och man som företag då har levererat 100 bilstolar utan att ännu fått betalt, ja då ligger man risigt till om man inte har en ordentlig kassa i företaget eller en snäll bank som kan ställa upp med pengar för att betala sitt egna företags räkningar osv.

Hur räknar man ut rörelsekapitalet?

Rörelsekapitalet= utestående fordringarkortfristiga skulder

Ett exempel på en balansräkning och en uträkning

Rörelsekapitalet = (Kunfordringar + varulager + den del av kassan som behövs för verksamheten) – (summa kortfristiga skulder)

Rörelsekapitalet =(39 025 + 1 529 + 5 474) – (63 900) = -17 872

Detta betyder att leverantörerna betalar för verksamheten! Antagligen så betalar detta företag sina produkter efter att de själva har fått betalt. Hade rörelsekapitalet varit positivt hade det betytt att företag själva står för sin finansiering. Vilket ju självklart är det vanligaste alternativet.

Nu var dock balansräkningen nedan inte tillräckligt specificerad. Normalt sätt så hade man ju inte tagit summan av alla kortfristiga fordringar, utan man hade tagit kundfordringar, varulager och en bedömning av hur mycket av kassan som behövts för den dagliga verksamheten – leverantörsskulder och övriga kortfristiga ej räntebärande skulder. Men nu var det en så stor diff mellan kortfristiga skulder och leverantörsskulder, att jag helt enkelt valde totala summan av kortfristiga skulder. För att få veta exakt måste jag kolla i årsredovisningen.

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR [tkr]
Bokslutsperiod: 2007
Likvida medel: 5474
Kundford: 39025
Varulager: 1529
Övr. oms. tillg.: 24477
Sum. oms. tillg.: 70505
Spärrkonto:
Mask. o. inv.: 911
Sum. anl. tillg.: 6193
BALANSRÄKNING SKULDER [tkr]
Bokslutsperiod: 2007
Leverantörsskulder: 35406
Summa kortfristiga skulder: 63900
Summa långfristiga skulder: 0
Obeskattade reserver: 969
Aktiekapital: 800
Övrigt bunden kapital: 160
Obunden eget kapital: 10869
Summa eget kapital: 11829
Summa skulder och eget kapital: 76698

Det finns 2 kommentarer .

Axel —

Bra förklarat! En fråga bara, är ”den del av kassan som behövs för verksamheten” alltid posten som heter ‘Likvida medel’? Hur bär jag mig annars åt för att veta hur stort detta belopp är?

Foretagsvardering.org —

Likvida medel från årsredovisningen består ju tex av intjänade medel under året och är inte en speciellt bra måttstock på vad som ska räknas in i working capital. I vissa företag stämmer det säkert då de placerar överskott i tex räntebärande papper eller liknande och minimerar kassan (likvida medel) för vad som behövs i verksamheten.

Oftast använder man en schablonsiffra, tex 0,5% av omsättningen. Det varierar från fall till fall. Ge gärna mer exempel på vilken business det är så kan vi hjälpa bättre.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00