Hur och varför gör man en transaktionsvärdering

Vad är en transaktionsvärdering?

En transaktionsvärdering är när man utför en analys av gjorda transaktioner inom en sektor, och tittar efter vilka nyckeltal och värderingsmultiplar dessa företag köptes eller såldes för. Om man t.ex. vill veta vad Volvo personvagnar är värt, så tittar man på gjorda transaktioner inom bilindustrin på senare år, för att t.ex. se hur många gånger rörelseresultatet som en biltillverkare är värd. Detta värde brukar dock variera kraft mellan olika aktörer och man kan mest få en generell bild av ett värde av ett företag. Oftast använder man sig av en transaktionsvärdering som ett komplement till kassaflödesvärdering och jämförande värdering av noterade bolag. Volvo personvagnar skulle i så fall vara värt ett negativt värde… Men oftast finns det andra aspekter som företag beaktar än just vinstmultiplar.

Varför gör man en transaktionsvärdering?

Man gör en transaktionsvärdering för att försöka uppskatta hur mycket ett liknande företag är värt. Tidigare transaktioners resultat kan variera kraftigt mellan olika transaktioner, men man kan oftast få en aning om hur mycket företaget verkligen är värt.

Hur gör man en transaktionsvärdering?

Vad man gör är oftast att söka i olika databaser och dess branschregister. Men har man inte tillgång till dessa så får man söka reda på gamla press releaser. Där brukar det oftast stå hur mycket köparen betalar, hur många kunder de har köpt, rörelseresultatet och försäljning. Det är oftast det som du behöver.

Vilka nyckeltal brukar man använda sig av?

Om facebook skulle säljas, så skulle man kanske använda sig av gjorda affärer inom sektorn och hur mycket en köpare har varit villig att betala per användare.

Generellt så använder man sig utav två nyckeltal:

  • EV/ Sales (Enterprise value/ fösäljning)
  • EV / EBITDA (Enterprise value / rörelseresultat före avskrivningar och skatt)

Man måste även komma ihåg att man oftast inte har fullständig information. Ibland kan det t.ex. vara missvisande att kolla på hur mycket företag var värderat till på förra årets vinst. Anledningen till detta är att företag med kraftig lönsamhetstillväxt, oftast köps till ett högre pris, alltså när man tror att vinsten kommer att stiga kraftigt även i framtiden.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00