Jämförande värdering

Vad är en jämförande värdering?

En jämförande värdering syftar till att härleda ett företags värde utifrån prissättningen av aktier i jämförbara marknadsnoterade bolag (marknadsjämförelse) och/eller noterade transaktionspriser vid överlåtelser av jämförbara bolag (transaktionsjämförelse). Vid en jämförande värdering är strävan att finna bolag med så likartad verksamhet och struktur som möjligt i förhållande till bolaget. Skillnader i storlek och verksamhetsinriktning påverkar tex. affärsrisker, tillväxtmöjligheter, förädlingsvärden och marginaler. Sådana skillnader måste beaktas, eftersom de bör motivera skillnader i de värderelaterade nyckeltalen.

Dessa typer av jämförelser brukar oftast avse olika nyckeltal. Följande resultatbaserade nyckeltal används oftast vid en företagsvärdering:

  • EV/S – Marknadsvärdet på de operativa tillgångarna i förhållande till summa intäkter
  • EV/EBITDA – Marknadsvärdet på de operativa tillgångarna i förhållande till resultatet före avskrivningar

När används en jämförande värdering?

En jämförande värdering används oftast som ett komplement till DCF värdering och gjorda transaktioner. Den kan också användas som ett mått på hur fördelaktigt det är att sälja sitt bolag till börsen, göra en så kallad nyintroduktion istället för att sälja till en finansiell eller industriell aktör.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00