WACC – weighted average cost of capital

WACC står för = Genomsnittlig vägd kapitalkostnad. Det är alltså ett vägt värde på pengar/ ett avkastningskrav som behövs för en verksamhet och för att ägarna skall vara nöjda.

Vad är WACC?

Det är den ränta som företaget bör generera på sina tillgångar helt enkelt. Ett högt WACC indikerar ofta hög risk i verksamheten eftersom investerarna vill ha högre avkastning på sina pengar då risken är hög. En låg WACC (lägre avkastningskrav) brukar indikera en lägre risk. Jämför t.ex. oljebranschen (hög) mot fastighetsbranschen (låg)…

När används WACC?

Vid t.ex. beräkningar då kapitalkostnad tas i anspråk som t.ex. i en DCF modell eller vid en NPV uträkning. Då diskonterar man framtida kassaflöden med kapitalkostnaden. En låg WACC renderar i ett högre värde i en DCF modell än ett högt WACC. Vid en NPV beräkning blir det svårare att räkna hem en investering med en hög WACC.

Formel

Den vanligaste formeln är den som jag klistrat in nedan.
wacc formel

 

Förklaring

 • WACC = vägd kapitalkostnad
 • E = eget kapital
 • V= eget kapital + lånat kapital
 • Re = avkastningskrav på eget kapital
 • D = lånat kapital
 • Rd = låneränta
 • Tc = skattesats

Det finns 2 kommentarer .

Börje —

Hej,

Jag har en fråga som gäller definitionen av V enligt ovan.

Är V summan av Eget kapital + Lånade pengar (som kostar pengar) eller är V samma sak som hela balansomslutningen? (det finns ju skulder som inte kostar pengar på balansräkningen)

foretagsvardering.org —

Hej Börje, tack för din fråga som absolut är relevant. D är ”lånat kapital” som i räntebärande skulder. V är alltså inte hela balansomslutningen utan det egna kapitalet plus räntebärande skulder (interest bearing debt).

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00