LBO värdering

När en LBO genomförs finansieras förvärvet av en grupp finansiärer som använder målföretagets kommande kassaflöde och/eller tillgångar som säkerhet för låntagande.

Företagsuppköp genom lån är en företagsekonomisk metod genom vilken ett företag är förvärvat av en person eller en enhet genom att använda värdet på företagets tillgångar till att finansiera förvärvet. Detta tillåter förvärvaren att minimera deras utlägg av kapital för att åstadkomma köpet.

Vad är en LBO värdering

Med andra ord är LBO en metod för att förvärva ett företag där ett företag söker att få ta över ett annat företag eller åtminstone få en kontrollpost alternativt en aktiemajoritet. Det som är speciellt med, Företagsuppköp genom lån är att det är företaget som köper det andra företaget som kommer att låna ett betydande belopp för att betala (majoriteten av) köpeskillingen. Vanligtvis över 70% eller mer av den totala köpeskillingen.

LBO modell – steg för steg

Nedan följer en LBO modell indelad i fyra steg. Värt att notera är att denna LBO värdering är skapad med ambitionen om att alla skall kunna utföra en enklare värdering. Det finns långt mycket mer avancerade modeller – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En mycket bra sådan guide är t.ex. Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt.

Om du har några frågor om modellen och behöver tips etc, ställ dina frågor som en kommentar längst ner på sidan så kan fler ta hjälp av svaret.

Steg 1 – Inköpsvärde

Ladda ner LBO modell i xls format här.

Efter att du har laddat ned LBO modellen ovan, skriver du in de blåmarkerade värdena enligt bilden nedan:

Deal inputs

LBO valuation input
Börja med att skriva in vad företaget köptes in för, skuldfritt i cell B4 (EV).

Därefter skriver du inte hur hög belåning du tänker ha på köpet i cell B14. Detta värde sätts i relation till EBITDA. Är du osäker, använd 4 ggr EBITDA vilket är lagom aggressivt.

I cell B15 anger du vilken ränta ditt lån kommer att löpa på. Osäker, använd 6%.

I cell B17 skriver du in vad företaget kommer att behöva investera framöver (CAPEX) i förhållande till omsättningen. Är du osäker, titta på historisk investeringstakt enligt årsredovisning.

I cell B18 skriver du in nettorörelsekapitalbehovet i relation till omsättning. Är du osäker på detta bör du analysera historiskt utfall (mer om rörelsekapital »).

× Om ni gillar vårt innehåll så skulle vi vilja be er om en tjänst (ni har ju trots allt kommit hela vägen hit…). Vi har nämligen precis startat en Facebook-grupp men har ingen eller väldigt få som gillar den. Vi hade varit extremt tacksamma om ni ville ”gilla” vår Facebook-sida. Tack på förhand!

Steg 2 – Skriv in historiska värden

Skriv därefter in historisk omsättning (H4:L4), EBITDA (H7:L7), skatt (F12) samt CAPEX (nettoinvesteringar) (H14:L14).
Historical financials

Steg 3 – Prognosperiod

Nu skall vi prognostisera framåt gällande omsättning och lönsamhet.

Active Case

Gå till fliken ”scenario”. I LBO modellen finns två scenarios inbyggda, ett normal case (base case) och ett sämre case (downside case). I cell B1 visas vilket scenario som är aktivt. 1 är normalscenariot och 2 är det sämre scenariot. Skriv därefter in årlig tillväxttakt i normal respektive Low case i cellerna C7 respektive C8. Därefter kontrollerar du så att cell C11 och C12 innehåller okej värden. I vårt exempel har vi antagit det historiska medelvärdet för EBITDA marginalen i base case samt en nedjustering med 2 procentenheter i downside case.

Output på resultatet

Nu har nästan alla antaganden gjorts i modellen, se nedan:

Financials

Steg 4 – Förstå och tolka resultatet

Nu är det nästan klart, men först måste vi göra antaganden om exit-multipeln. Vi använder samma EBITDA multipel vid exit som vi köpte bolaget för (cell B25). Se nedan:

Exit assumptions

Output

Nu är LBO värderingen klar. Nedan är resultatet för vårt företag:
LBO Output

Förstå resultatet

 1. Vi betalade 7 miljoner när vi övertog verksamheten
 2. Vi har antagit att vi kommer erhålla 17 miljoner vid en framtida försäljning om fem år. Under denna perioden har vi betalat av på skulden samt betalat ränta på lånet
 3. Detta innebär en IRR om 17%
 4. Vi har alltså mer än dubblat vår initiala insats. ROIC om 2,36x under perioden
 5. Vi får ytterligare finansiell statistik vid värderingen såsom skuldsättningsgrad, betalningsförmåga och hur snabbt vi kan betala av banklånet. Tabellen ger att vi är skuldfria år 7

×

Mer läsning

Det finns långt mycket mer avancerade modeller än värderingen ovan – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En sådan bok som jag mycket varmt kan rekommendera är Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt. Jag har själv studerat dessa guider både in och utvändigt, och kan varmt rekommendera den (dock något dyr).

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00