Information/investment memorandum

Vad är ett information memorandum?

Ett informations memorandum är en beskrivning av ett företag, dess affärsmodell och karaktäristiska. Det försöker återspegla företagets nuvarande ställning och företagets framtida strategi i syfte att intressera en potentiell investerare.

Oftast är det väldigt mycket jobb i att få till ett riktigt bra information memorandum eftersom det skall återspegla hela företaget och dess framtida potential.

Vad används ett information memorandum till?

Ett informations memorandum upprättas oftast av olika finansiella rådgivare i syfte att få folk att vilja investera i bolaget. Materialet presenteras för de intressenter som kan tänkas vilja köpa in sig i bolaget och utgör en plattform för företagets framtid.

Ett exempel på ett investment memorandum och dess innehållsförteckning

 1. Sammanfattning
 2. Riskfaktorer
 3. Inbjudan till teckning av aktier
 4. Bakgrund och motiv
 5. Villkor och anvisningar
 6. VD har ordet
 7. Marknaden
 8. Affärsmodell, strategier och mål
 9. Verksamheten
 10. Finansiell information i sammandrag
 11. Kommentarer till den finansiella utvecklingen
 12. Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information
 13. Aktiekapital och ägarförhållanden
 14. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
 15. Bolagsstyrning
 16. Bolagsordning och övrig information
 17. Legala frågor och kompletterande information
 18. Skattefrågor i Sverige
 19. Delårsrapport januari–juni 2008
 20. Räkenskaper för 2007 och 2006
 21. Revisorernas rapporter
 22. Adresser

För att få mer inspiration till innehållsförteckningens innehåll är det bara att surfa runt på större bolags hemsidor under investor relations delen. Där brukar företag ofta presentera sig själva, ha årsredovisning och prospekt liggandes.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00