Optionsvärdering – ett exempel

Att bestämma en options värde vid en tidpunkt före slutdagen involverar många komponenter. För att kunna beräkna ett optionspris före slutdagen behöver man en stokastisk modell för den underliggande tillgången. I detta exempel kommer vi att använda black and scholes modell.

Faktorer att ta ställning till vid en optionsvärdering för en köpoption

 • Löptid – hur många år optionen skall löpa
 • Strike price – värdet som gör att optionen kan lösas ut = blir värd något
 • Antal optioner – Om 1 option = 1 aktie, och det totalt finns 100 utestående aktier, är 1 option lika med 1% av företaget
 • Volatilitet – risk relaterat till investeringen
 • Utdelning – den anteciperade utdelningen under perioden per år
 • Riskfri ränta – är den högsta räntan som kan erhållas genom att investera i helt riskfria tillgångar

Ett exempel kan se ut enligt nedan:

input

Vid en värdering på 10 mkr, med valda preferenser får vi fram följande:

output

Om man t.ex. väljer en löptid på fem år och ett strike price på 4 000 kr per aktie så skulle köpoptioner motsvarande 5% av företaget kosta 43 735 kr. Då behöver företagets värde överstiga lite drygt 40 mkr för att innehavaren skall gå med vinst.

Om företaget värderas till 50 mkr vid en försäljning efter fem år, skulle innehavaren av optionerna få en nettovinst motsvarande 456 265 kr osv. (redovisat i tabell nedan).

resultat

43 735 kr har alltså blivit 456 265 kronor… Kanske inte låter så mycket, men det är en ganska stor hävstång på insatt kapital.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00