Vad är black and scholes?

Black–Scholes modell är baserad på ett antal antaganden om den underliggande tillgångens stokastiska process och hur marknaden fungerar. Enligt Black–Scholes modell så påverkas en europeisk aktieoptions pris av fem faktorer:

1. Den underliggande tillgångens pris
2. Det förutbestämda priset
3. Den underliggande tillgångens volatilitet
4. Den riskfria räntan
5. Den kvarvarande tiden till slutdagen.

Ett antal antaganden gäller:
1. Den underliggande tillgångens avkastning är normalfördelad och tillgångens pris är lognormalfördelad
2. En arbitragefri marknad

blacknscholes

I denna formel så står S för nuvärdet av den underliggande tillgången. X står för det förutbestämda priset och r står för den riskfria räntan vidare så står t för tiden kvar till slutdagen och sigma står för volatiliteten. N(x) står för den kumulativa normalfördelningen, c står för värdet av en köpoption och p står för värdet av en säljoption.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00