Vad är en företagsrekonstruktion eller rekonstruktion

Att prata om företagsrekonstruktioner har varit ett hett ämne under 2009. Det är inte så konstigt med tanke på den finansiella kris som råder. Om ett företag inte klarar av att fullgöra sina åtaganden och ägarna inte kan eller vill skjuta till mer pengar, så kan detta resultera i två olika utvägar, antingen konkurs eller företagsrekonstruktion.

Vad är en företagsrekonstruktion rent formellt?

Om det tas ett domstolsbeslut om att en företagsrekonstruktion skall ske, då utses en ansvarig person för processen som skall försöka att vända företagets trend. Företaget får även förmildrande omständigheter över dess betalningsförpliktelser under en period. Under denna period försöker företaget lägga om sina lån, sälja av, lägga ner olönsamma verksamheter, säga upp personal och se över kostnadsstrukturen.

Urklipp ur lagen:

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Skillnad mellan konkurs och företagsrekonstruktion

Skillnaden bedöms ligga i om ett företag faktiskt har en framtid eller inte. Om ett företag bedöms ha en framtid, ja – då kan det beslutas om att en företagsrekonstruktion kan användas. Om en konkurs bestäms, då finns det ingen framtid för företaget. Då delas företagets nettotillgångar mellan aktieägare och banker. Bankerna får sin del först och därefter är det aktieägarna som får resterna (om det finns något kvar).

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00