Vad är NPV (net present value) och hur räknar man ut NPV i Excel

Net present value – nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till en investering. NPV jämför ett värde av en krona idag jämfört med samma krona i framtiden med beaktande av inflation och avkastningskrav. Om NPV är positivt skall man investera i projektet, om NPV är negativt skall man inte göra det…

När använder man NPV

Man använder NPV när man skall rangordna olika investeringsalternativ. Den investering med den högsta NPVn är den som är mest fördelaktig för ett företag och det är den man bör göra.

Formel

npv-formel

Lite krångligt, men mycket enklare i excel

Ett exempel i Excel

npv

Som synes i exemplet ovan är det väldigt enkelt att räkna ut NPV. Har du en svensk excel version skriver du istället in =NETNUVÄRDE(…) istället för =NPV(….)

Skillnad mellan IRR och NPV

Den stora skillnaden är att i en NPV beräkning tar man hänsyn till kapitalkostnaden vid en investering, vilket inte görs vid IRR.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00