Transaktionsvärdering

En transaktionsvärdering utgår från gjorda transaktioner inom en viss sektor och är en så kallad relativ nyckeltalsvärdering.

En transaktionsvärdering används som underlag vid värdering av bolag. Metoden utgår från gjorda transaktioner inom en viss sektor och är en så kallad relativ nyckeltalsvärdering. Transaktioner inom en sektor analyseras utifrån olika nyckeltal (P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT och EV/Sales) och sätts i förhållande till företaget som skall värderas.

Steg för steg värdering

Nedan kommer vi att guida er i en precedent transaction analysis/ gjorda transaktioner/ transaktionsvärdering som det även kallas. Värt att notera är att denna transaktionsvärdering är skapad med ambitionen om att alla skall kunna utföra en enklare värdering. Det finns långt mycket mer avancerade modeller – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En mycket bra sådan guide är t.ex. Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt.

1. Identifiera gjorda transaktioner inom sektorn

Först och främst bör du försöka att identifiera gjorda transaktioner inom samma sektor som företaget du skall värdera verkar inom. Om du t.ex. skall värdera en bank då tittar du lämpligen efter transaktioner där en bank har köpts eller sålts.

Antingen så vet du vilka transaktioner som har skett inom t.ex. banksektorn under senaste tre årsperioden. Om du vet detta då skall du försöka att hitta press releaser för dessa transaktioner så att du kan lista ut till vilken värdering transaktionen genomfördes på.

Om du inte har en aning om vilka transaktioner som har gjorts, och du inte har någon du kan fråga, då finns det företag som sammanställt databaser med transaktioner. En sådan databasleverantör kan t.ex. vara Zephyr, Mergermarket, Bloomberg eller Thomson.

Om du inte hittar några transaktioner som är identiska med företaget som du skall värdera eller inte hittar några relevanta värderingsmultiplar för dessa, då får du försöka att söka lite bredare inom t.ex. samma bransch.

Tänk på att det är skillnad mellan geografiska områden och även på storlek av transaktioner när du söker jämförelsetransaktioner. Värderingsmultiplarna skiljer sig t.ex. mycket åt mellan Ryssland och Sverige – men det finns även stora skillnader mellan stora och små företag även på den svenska marknaden.

2. Identifiera lämplig jämförelse finansiell data

I databaserna som vi nämnde ovan så finns oftast all väsentlig finansiell data insamlad. Annars får man systematiskt gå igenom den information som finns tillgänglig. T.ex. så kanske du vet att Företag XX såldes för 100 Mkr. Då letar du upp företagets sista tillgängliga årsredovisning och noterar omsättning, EBITDA och EBIT från denna. Denna procedur upprepas tills dess att du har tillräckligt med underlag för utföra en jämförande värdering på ditt företag.

3. Analysera och räkna fram jämförelsenycketal

Analysera nu transaktionerna och sammanställ olika nyckeltal för gruppen. Fokusera på EV/EBITDA, EV/EBIT och P/E tal. Vid transaktioner brukar man oftast titta på senast tillgängliga årsredovisning eftersom den informationen är den enda som brukar finnas tillgänglig.

Värderingsmultiplar enligt vårt exempel:

Precedent Transaction Valuation

5. Bestäm värderingsintervall

Utgå från ditt företags årsredovisning och notera EBITDA, EBIT och Net Profit för det senast tillgängliga bokslutet. I vårt fall 100, 80 respektive 55 enligt nämnd ordning. Bolaget vi värderar är skuldfritt (påverkar annars P/E multipeln) Därefter applicerar vi medianvärdet på gjorda transaktioner för respektive multipel: 100*5,4x =540 Mkr, 80*6,1=488 Mkr, 55*8,1=446 Mkr.

Värdet på bolaget som vi värderar är i intervallet 446 – 540 Mkr.

Mer läsning

Det finns långt mycket mer avancerade modeller än värderingen ovan – men för vissa modeller krävs tjocka böcker för att beskriva alla ingående steg. En sådan bok som jag mycket varmt kan rekommendera är Wall Street Prep som bland annat innehåller utförliga excel mallar och beskriver olika värderingsmetoder utförligt. Jag har själv studerat dessa guider både in och utvändigt, och kan varmt rekommendera den (dock något dyr).

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00