Använda principer

De värderingar som utförs på foretagsvardering.org:s hemsida sker genom egenutvecklade avancerade algoritmer.

Avancerade algoritmer

De värderingar som utförs på foretagsvardering.org:s hemsida sker genom egenutvecklade avancerade algoritmer. De är inte på något sätt anpassade till ett specifikt företag, utan algoritmen är utvecklad för att vara generell och passa de flesta företag.

Anpassning efter bransch, risk och storlek

Anpassning till varje företag sker, förutom prognosantaganden och utfall, genom variabler såsom bransch, storlek och risk. Den största påverkan för värderingen är den framtida tillväxttakt som användaren matar in. Om denna är hög, kommer även värderingen att bli hög. Detta kanske inte är realistiskt alla gånger, och marknaden brukar inte alltid fullt ut betala för framtida prognostiserade tillväxt. Så om du gör inputs, se till att göra dessa rimliga, annars kommer värdet att överskattas.

Hemligheter?

Algoritmen eller underliggande data publiceras inte på sajten eftersom algoritmen är något som vi jobbat hårt med för att själva utveckla, och den data vi har för olika branscher har vi köpt av tredjepartsleverantör som uppdateras kontinuerligt. En sak är säker, det är ingen rocket-science, det är hårt slit och anpassning av vedertagna värderingsmodeller.

Användning av våra värderingsmallar

Resultatet av våra värderingar är inte avsedd att ligga till grund som expertutlåtande vid förhandlingar i domstol eller hos annan myndighet. foretagsvardering.org påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av värderingen.

Ansvar

Det finns inget absolut riktigt värde på ett bolag utan värdet baseras på de ingångsvärden som man utgått ifrån i värderingsmodellen. foretagsvardering.org kan därför inte garantera att det bolagsvärde som presenteras överensstämmer med det värde som blir det slutgiltiga vid t.ex. en försäljning.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00