Värderingsmetodik – Hur värderar man företag?

Använd våra specialframtagna värderingsguider för att värdera företag oavsett bransch.

Analytiker angriper värdering på olika sätt, det finns ett stort utbud av tillvägagångssätt. Metoderna som finns till handa skiljer sig markant från varandra. Generellt finns det tre typer av värderingsmetoder; kassaflödesvärdering, relativvärdering och lånefinansierad värdering (LBO). På företagsvärdering.org har vi sammanställt olika värderingsguider som möjliggör att du kan värdera ditt företag utifrån dessa principer.

 • Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering grundar sig i teorin kring nuvärdet, pengar idag är värda mer än pengar i framtiden. Anta att du blir erbjuden 120 kronor om två år. Du vill veta vad de pengarna är värda idag. Som investerare har du ett bestämt avkastningskrav, det vill säga hur mycket pengar du kräver att din investering ska ge dig. För att räkna ut hur mycket dina 120 kronor om två år är värda idag, måste du diskontera dem till ett nuvärde, det vill säga vad pengarna är värda idag. Att diskontera innebär att räkna tillbaka det framtida värdet till ett nuvärde med hjälp av en diskonteringsfaktor. Kassaflödesvärdering →

 • Nyckeltalsvärdering (trading comps)

Jämförande värdering kallas även relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Det är den vanligaste värderingsmetoden rörande börsnoterade företag. Metoden bygger på att värderingsobjektet (företaget) jämförs med prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, t.ex. P/e-tal eller EV/S-tal. Nyckeltalsvärdering (trading comps) →

 • LBO Värdering

När en LBO genomförs finansieras förvärvet av en grupp finansiärer som använder målföretagets kommande kassaflöde och/eller tillgångar som säkerhet för låntagande. Förvärvet organiseras av speciella anordnare, investmentbanker samt finansiärer och personer från företagets ledning. En LBO kan förklaras och definieras utifrån andel Lånat kapital/Totalt kapital och en vanlig andel lån i kapitalstrukturen är 70 %. LBO Värdering →

 • Nyckeltalsvärdering (gjorda transaktioner)

Relativvärdering innebär att man ställer värdet på något i relation till värdet på något annat med liknande karaktärsdrag. En aktie värderas genom att värdet ställs i relation till en liknande akties pris. Nyckeltal såsom vinst/aktie, kassaflöde, p/e-tal används för att jämföra de olika aktierna. Utifrån denna relationsanalys bestäms ett värde på aktien. Vid en transaktionsvärdering så analyseras gjorda affärer inom en sektor, och dessa företags nyckeltal i förhållande till köpesumman. Dessa multiplar sätts därefter in i en modell för att kalkylera värdet på ditt företag i förhållande till vad ditt företag omsätter och presterar. Nyckeltalsvärdering (gjorda transaktioner) →

 • DCF-värdering
  Kassaflödesvärdering

  - En utförlig kassaflödesvärdering med tydliga instruktioner

 • LBO-värdering
  LBO-värdering

  - En enkel LBO-värdering med tydliga instruktioner

 • Nyckeltalsvärdering (jämförbar värdering)
  Nyckeltalsvärdering (jämförbar värdering)

  - Vid en jämförbar värdering, så värderas ett företag utifrån nyckeltal på liknande företag som är noterade.

×Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00