Omfattande och högkvalitativ värderingsrapport

F öretagsvärderingen ger dig ett dagsaktuellt värde på företaget som är framtaget av erfarna företagsvärderingsanalytiker. Värderingen utgår från 10 års bokslutshistorik, men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan företagsvärderingsanalytikerna även ta hänsyn till andra uppgifter, till exempel nya stora affärer som företaget genomfört eller dolda värden i fastigheter eller maskiner.

 

Högkvalitativ företagsvärdering

Värdet redovisas som ett totalvärde samt värdet per aktie. Värderingen grundar sig på investeringsteorin då fokus riktas mot nuvärdet av de prognostiserade framtida potentiella utdelningarna samt resterande substansvärde vid investeringshorisontens slut. Modellen utgår från ett 5-årigt prognosintervall.

 

Ett mycket genomarbetat och omfattande beslutsunderlag

Rapporten innehåller förutom redovisning av värdet en omfattande grafisk branschjämförelse med historik så långt tillbaka som 10 år (företaget jämförs med en utvald och redovisad branschpopulation), fullständig redovisning av resultat- och balansräkning även här med historik 10 år bakåt, samt ur ett investeringsperspektiv 25 viktiga nyckeltal med branschjämförelse.

 

Rapporten fungerar som underlag vid;

 • Köp och försäljning av företag
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Försäkringsärenden

 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Som underlag visavi banken för t.ex. utökad kreditfacilitet
Värderingen kan utföras oavsett om det är ditt företag, en konkurrents företag eller ett företag som du funderar på att köpa.

 

Vi erbjuder fem olika värderingstjänster;

 • UC BAS värdering
 • UC Basvärdering hjälper dig som snabbt vill ha ett indikativt aktievärde på ett aktiebolag. I synnerhet om bolaget är moget* och ingår i en väldefinierad homogen bransch passar den utmärkt. Värderingen bygger på att bolaget de kommande åren ska prestera i nivå med vad branschen har gjort historiskt. Se demo av företagsvärdering Bas
  *första årens expansionsfas avklarad
  Pris: 3 995 kr ex moms

 • UC Premiumvärdering
 • Då till exempel en delägare ska köpas ut, ett generationsskifte ska genomföras eller bolaget fått ett uppköpsanbud är denna skräddarsydda värderingstjänst marknadens mest omfattande och prisvärda alternativ. Se demo av företagsvärdering Premium
  Pris: 7 495 kr ex moms

 • UC Premium PLUS
 • Här är Premiumvärderingen grunden, men i denna tjänst ingår även två timmars konsultationstid med en erfaren analytiker. Du går igenom analysen tillsammans med analytikern och kan simulera olika framtidsscenarier. Denna tjänst är lämplig för dig som vill gå djupare in i analysen. Kanske ska värderingen ingå i en optionsvärdering eller utgöra ett underlag vid en presentation för investerare. Om du önskar kan tjänsten anpassas med utökad konsultationstid.
  Pris: 11 995 kr ex moms

 • UC Premium International
 • Vi kan även erbjuda diskonterade kassaflödesvärderingar på utländska aktiebolag i mån av tillgång på finansiell information. Tillgången på finansiell information inom de nordiska och baltiska länderna är i allmänhet omfattande. Även länder som Frankrike, Italien, Spanien och Italien har ofta information om ländernas aktiebolag. Däremot är det svårare i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz.
  Pris: 9 995 kr ex moms

 • UC Konkurrentvärdering
 • Detta är marknadens ”vassaste” och mest prisvärda benchmark-produkt. Du får möjlighet att mäta ditt företag mot upp till 5 valfria konkurrenter (såväl svenska som utländska aktiebolag) avseende hela 40 viktiga nyckeltal inom lönsamhet, konsolidering utveckling och storlek. Dessutom ingår aktievärdet och historisk värdeutveckling på samtliga i analysen ingående företag, samt multiplar relaterade till värdet såsom P/E och P/ BV tal. Analysen tar fram det bästa bolaget både över tid och det senaste året och visar på ett pedagogiskt sätt styrkor och svagheter i bolaget. Genom att regelbundet göra denna analys kan man identifiera vilka förbättringsområden som företaget behöver fokusera på.
  Pris: 5 995 kr ex moms (1 500 kr per utländskt aktiebolag tillkommer)

Läs mer om våra olika värderingstjänster här!

 

 

 • Företagsvärderingsrapport

Här kan ni ladda hem ett exempel av en företagsvärderingsrapport för att se vad ni kan förvänta er efter beställning.

 • Beställ direkt

Antingen ringer ni er beställning på vårt telefonnummer 08-670 90 60 eller så anger ni era uppgifter på beställningssidan.

”UCs värderingar har varit helt avgörande vid prisdiskussionerna i samband med våra företagsförvärv, det gäller både vi som köpande parten såväl som den säljande parten.”

 

”UCs värderingsrapporter är pedagogiskt upplagda så att man på ett effektivt sätt kan se hur värdet skapats i företaget. Dessutom är det mycket intressant att se branschjämförelser och nyckeltal.”

 

”Vi använder värderingen som ett verktyg i vårt dagliga arbete för att optimera verksamheten och öka lönsamheten i bolaget.”


×Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

 • 08-670 90 60
 • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

 • Måndagar: 08:00 - 17:00
 • Tisdagar: 08:00 - 17:00
 • Onsdagar: 08:00 - 17:00
 • Torsdagar: 08:00 - 17:00
 • Fredagar: 08:00 - 16:00