Villkor

Sekretess

foretagsvardering.org och UC Företagsvärdering tillämpar bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt avseende kunduppgifter för att värna om kundernas säkerhet. Sekretessen/tystnadsplikten omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får endast användas och lämnas vidare om det inte är obehörigt. Konfidentiell information får endast vidarebefordras till anställd inom företaget som omfattas av samma sekretess/tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändig för utförande av det aktuella uppdraget. Sekretessen omfattar alla uppgifter som lämnas av kunden oavsett om uppgiften är muntlig, skriftlig eller elektronisk.

Returer, Ångerrätt, Återköp, Öppet köp

Enligt Distansavtalslagens §14 gäller inte Ångerrätt om avtalet avser en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. Ångerrätt och Öppet köp 30 dagar gäller ej för företag. Om du av någon anledning önskar att komplettera med indata eller få andra justeringar utförda ingår detta i produkten utan extra kostnad.

Användning av våra värderingsmallar

Resultatet av våra värderingar är inte avsedd att ligga till grund som expertutlåtande vid förhandlingar i domstol eller hos annan myndighet. foretagsvardering.org påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av värderingen.

Ansvar

Det finns inget absolut riktigt värde på ett bolag utan värdet baseras på de ingångsvärden som man utgått ifrån i värderingsmodellen. foretagsvardering.org kan därför inte garantera att det bolagsvärde som presenteras överensstämmer med det värde som blir det slutgiltiga vid t.ex. en försäljning.

Kontaktinformation

Det är alltid roligt att höra från nuvarande och blivande kunder. Hör av dig genom info nedan så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt.

  • 08-670 90 60
  • ucaffarsfakta@uc.se

Öppettider företagsvärdering

  • Måndagar: 08:00 - 17:00
  • Tisdagar: 08:00 - 17:00
  • Onsdagar: 08:00 - 17:00
  • Torsdagar: 08:00 - 17:00
  • Fredagar: 08:00 - 16:00